Genital Siğiller ve Aşı ile Korunma

“Genital siğiller=Condyloma accuminata”,  “HPV” (Human Papilloma Virus)mikrobu ile oluşan dirençli ve tekrarlayıcı olabilen bir zührevi (cinsel yolla bulaşan) hastalıktır. Oldukça sık görülebilen bir hastalıktır.

 


Erkeklerde bu mikrop uzun süreli taşınabilmektedir ve dolayısı ile sürekli bir bulaşıcılık söz konusu olabilmektedir.  Genital bölgeyi seven bazı özel HPV serotipleri, erkeklerde nadiren penis kanseri, partnerlerinde ise daha sık görülebilen rahim ağzı kanserine sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle; kadın ve erkek vakalarda HPV genotiplendirme yapılması gerekmektedir. Son 3 yıldır ülkemizde de uygulanmaya başlanan bir aşı ile genç kızlar artık rahim ağzı kanseri tehditinden korunabilmektedir.


Kendi kliniğimizde, her (erkek ve kadın) genital siğil vakasında genotiplendirme için örnek almaktayız. Tedavide geniş lezyonlarda elektrokoterizasyon, küçük lezyonlarda kriyoterapi uygulamaktayız. Ayrıca tedavi sonrası koruycu aşı uygulamaktayız. Aşı tedavisi siğil tekrarlarıni azaltabilmektedir.


Gelecek riskler (rahim ağzı kanseri) düşünüldüğünde; bu aşının tüm çocukların (kız ve erkek) global aşılama programı içinde olması daha uygun olacaktır. Mevcut aşılama izini henüz kız çocuklarında (9-26 yaş) mevcut.
                                                                                        

 

 Uzm Dr Ayşe Ferzan AYTUĞ